مهمترین پسوندهای دامنه قابل ثبت در “گروه سیروان”

نکته: با توجه به اینکه تعداد پسوندهای قابل ثبت بین المللی بسیار زیاد است، لذا در صورت نیاز به پسوند دیگری خارج از لیست زیر با بخش فروش ما تماس بگیرید.
نکته: همه دامنه ها امکان ثبت از یک تا 5 سال را دارند. بطور معمول برای محاسبه هزینه ثبت، تمدید یا انتقال برای بیش از یک سال، هزینه یک سال در تعداد سال های مورد نظر ضرب می شود. هرچند ما همواره Promotion های ارزشمندی برای مدت محدود با تخفیف بالا داریم که بطور گسترده آن ها را اعلام خواهیم کرد. این تخفیف ها ممکن است در زمان خرید و بسته به میزان خرید هم اعمال شوند. بنابراین قیمت های جدول زیر را به عنوان پایه در نظر بگیرید.

پلن‌های مناسب وب سایتهای شخصی

سایت های کوچک - ایران

49,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
1 عدد صندوق دریافت ایمیل
1گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های کوچک - آلمان

49,000 تومان سالانه

۵۰ مگابایت فضای امن
1 عدد صندوق دریافت ایمیل
1گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - ایران

89,000 تومان سالانه

200 مگابایت فضای امن
2 عدد صندوق دریافت ایمیل
2 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

سایت های شخصی متوسط و بزرگ - آلمان

89,000 تومان سالانه

200 مگابایت فضای امن
2 عدد صندوق دریافت ایمیل
2 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان

پلن‌های مناسب وب سایتهای شرکتی و سازمانی کوچک و متوسط

کوچک و متوسط - لینوکس - ایران

149,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
5 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - لینوکس - آلمان

149,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
5 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - ایران

249,000 تومان سالانه

2 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
10 گیگابایت ترافیک
5 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - لینوکس - آلمان

249,000 تومان سالانه

2 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
10 گیگابایت ترافیک
5 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - ایران

499,000 تومان سالانه

10 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
100گیگابایت ترافیک
10 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - لینوکس - آلمان

499,000 تومان سالانه

10 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
100گیگابایت ترافیک
10 عدد دیتابیس MySQL
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - لینوکس - ایران

749,000 تومان سالانه

74,900 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - لینوکس - آلمان

749,000 تومان سالانه

74,900 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150گیگابایت ترافیک
دیتابیس MySQL نامحدود
PHP 5.6 - 7.2
NginX+Apache, CageFS
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

کوچک و متوسط - ویندوز - ایران

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
5 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

کوچک و متوسط - ویندوز - آلمان

199,000 تومان سالانه

۱ گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
5 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
۱ عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - ایران

299,000 تومان سالانه

2 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
10 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
5 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بزرگ - ویندوز - آلمان

299,000 تومان سالانه

2 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
10 گیگابایت ترافیک
1 عدد دیتابیس MySQL
5 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - ایران

549,000 تومان سالانه

10 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
100 گیگابایت ترافیک
5 عدد دیتابیس MySQL
5 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Web Application - ویندوز - آلمان

549,000 تومان سالانه

10 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
100 گیگابایت ترافیک
5 عدد دیتابیس MySQL
5 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان

بسته Developer Sunshine - ویندوز - ایران

849,000 تومان سالانه

84,900 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150 گیگابایت ترافیک
10 عدد دیتابیس MySQL
10 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

بسته Developer Sunshine - ویندوز - آلمان

849,000 تومان سالانه

84,900 تومان ماهانه

15 گیگابایت فضای امن سازمانی
صندوق دریافت نامحدود
150 گیگابایت ترافیک
10 عدد دیتابیس MySQL
10 عدد دیتابیس MSSQL
ASP.NET, PHP
IIS 10, Application Pool Isolation
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
امکان شخصی سازی و نصب فریمورک های سفارشی

پلن‌های مناسب میزبانی وب سایتهای مبتنی بر وردپرس آماده

برای وب سایتهای شخصی - ایران

199,000 تومان سالانه

1 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شخصی - آلمان

199,000 تومان سالانه

1 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های ساده و زیبای انتخاب شده، گالری، SEO اولیه، پلاگین فرم ساده، پلاگین تامین امنیت سایت

برای وب سایتهای شرکتی - ایران

449,000 تومان سالانه

5 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای وب سایتهای شرکتی - آلمان

449,000 تومان سالانه

5 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
سنسور مانیتورینگ رایگان
تم های تک و چند صفحه ای تجاری، SEO کامل، پلاگین Portfolio، فرم های کامل، پلاگین های سفارش گذاری و رزرو، نقشه گوگل، پشتیبانی از چند زبان و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - ایران

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

10 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای فروشگاه-های اینترنتی - آلمان

1,399,000 تومان سالانه

139,900 تومان ماهانه

10 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
پلاگین WooCommerce، پشتیبانی از چند زبان، پلاگین های مجانی و کاربردی WooCommerce، تم های کاربردی WooCommerce، پلاگین های
پرداخت آنلاین شبکه بانکی، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در WooCommerce، پلاگین های کامل SEO و Schema و ...

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - ایران

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

50 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

برای سایتهای خبری و وبلاگ-ها - آلمان

1,999,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

199,900 تومان ماهانه

هزینه راه اندازی: 10,000 تومان

50 گیگابایت فضای امن
صندوق دریافت نامحدود
1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
سنسور مانیتورینگ رایگان - SSL رایگان
خدمات مشاوره و نصب

پلن‌های فضای ذخیره-سازی ابری شرکتی و سازمان

10 گیگابایت

649,000 تومان سالانه

تعداد نامحدود فایل و کاربر
150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 گیگابایت

1,849,000 تومان سالانه

هزینه راه اندازی: 100,000 تومان

تعداد نامحدود فایل و کاربر
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

Powered by WHMCompleteSolution